Przy pomocy różnych technik możemy dotrzeć do źródła dolegliwości (stresu). Lokalizujemy obciążenia w czasie i przestrzeni docierając do źródła dolegliwości. Kolejnym etapem jest rozproszenie stresu, zdjęcie blokady, uwolnienie emocji związanych z tematem, nad którym pracujemy. Kluczowe jest to, że podczas sesji klient może lepiej zrozumieć sytuację/problem, z którym się zgłasza. Bardzo często dotyczy to emocji lub sytuacji, które utkwiły gdzieś w podświadomości lub wręcz nieświadomości. Kinezjologia pozwala na dotarcie i uwolnienie takich schematów, z których często nie zdajemy sobie nawet sprawy.